Bulharsko

Bulharsko sa nachádza v juhovýchodnej Európe a leží v severovýchodnej časti Balkánskeho polostrova. Spoločné hranice má na severe s Rumunskom – hranicu tvorí rieka Dunaj; na západe so Srbskom, Čiernou Horou a bývalou juhoslovanskou republikou Macedónskom, a na juhu je to Grécko a Turecko. Na východe má Bulharsko prístup k Čiernemu moru, ktoré ho spája tiež s Ruskom, Ukrajinou a Gruzínskom. Hranica s Čiernym morom je dlhá 378 km (240 míľ).

LETOVISKÁ

DOPORUČUJEME

HOTELY

445896/552904